دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

اعضا:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دكتر سیدسعیدالرضا اسلامی رئيس
2 حجت الاسلام و المسلمین عبادالله فضلیان مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری
3 دکتر محمود اله دادی
دبير
4 دكتر سیدعلی پورموسوی عضو
5 دکتر غلامحسین گریوانی عضو
6 دكتر قاسم قربانی عضو
7 دكتر رضا پورقلی
عضو
TOP