FORGOT YOUR DETAILS?

دبیرخانه شورای برنامه ریزی دانشگاه

وظایف و اختیارات

–  شورای برنامه ریزی دانشگاه دامغان از مهرماه سال ۱۳۹۳ با هدف ترویج تفکر راهبردی در مجموعه مدیریتی دانشگاه، فعالیت خود را آغاز نمود. تهیه و تدوین سند چشم انداز دانشگاه در سال ۱۴۰۴ و برنامه اجرایی پنج ساله اول دانشگاه (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، از نتایج فعالیت این شورا می باشد؛ بطوریکه پیگیری تهیه و تدوین طرح های پشتیبان برنامه توسط مدیران اجرایی را بر اساس الگوی بومی برنامه ریزی، در دستور کار دارد.

اعضای حقوقی:

  • مدیر حوزه ریاست
  • رئیس اداره روابط عمومی
  • رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه 

 

سند چشم انداز دانشگاه دامغان

برنامه اجرایی پنجساله دانشگاه دامغان

ایده

شاید بتوان ایده‌دادن را نخستین گام برای حل یک مشکل یا برآورده‌کردن یک نیاز دانست. به عبارت دیگر ایده ساده‌ترین راه‌حلی است که انسان در برابر یک مسئله یا نیاز به آن فکر می‌کند. 

دبیرخانه شورای برنامه ریزی دانشگاه  از تمام ایده های نو استقبال میکند. برای این منظور خواهشمنداست ایده ها و پیشنهادهای سازنده خود را از طریق رایانه زیر با ما در میان بگذارید.

 

رایانامه: pr@du.ac.ir

TOP