تماس با دفتر ریاست

مسئول دفتر : مهندس رضا عبداله زاده

گرایش تحصیلی: مهندسي کامپیوتر(نرم افزار)

              تلفن 35220220

تماس:    نمابر 35220120

              ایمیل presidentoffice@du.ac.ir

form-04-128  دریافت فرم ملاقات با رئیس

 

 

آدرس : دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان، ساختمان شماره 1، طبقه 3.

کدپستی: 3671641167