اعضای هیات امنای دانشگاه دامغان

رئیس هیئت امنا:

دکتر محمدعلی زلفی گل– وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی :

-     دکتر محمد سلیمانی- قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

-     دکتر علی خطیبی- معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(رئیس کمیسیون دائمی)

-     نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

-     دکتر سیدسعیدالرضا اسلامی– رئیس دانشگاه دامغان و دبیر هیئت امنا

 

اعضای حقیقی :

-      دکتر علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده شهرستان دامغان و عضو هیئت امنای دانشگاه دامغان

-      آقای سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار استان سمنان و عضو هیئت امنای دانشگاه دامغان

-      حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن رستمیان، امام جمعه شهرستان دامغان و عضو هیئت امنای دانشگاه دامغان

-      دکتر حسن سبحانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت امنای دانشگاه دامغان

-      دکتر فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت امنای دانشگاه دامغان

-      دکتر سیدعلی پور موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه دامغان و عضو هیئت امنای دانشگاه دامغان

 

اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه دامغان

رئیس کمیسیون دائمی:

دکتر علی خطیبی– معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقوقی :

-     دکتر سیدسعیدالرضا اسلامی– رئیس دانشگاه دامغان

-     دکتر شهاب کسکه- نماینده مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

-     خانم فراهانی - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

اعضای حقیقی :

-      دکتر علی حقیقی اصل - عضو محترم هیأت علمی دانشگاه سمنان و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

-      دکتر علی‌اکبر حسن‌نژاد - عضو محترم هیأت علمی دانشگاه دامغان

-      دکتر مصطفی زارع - عضو هیات علمی و معاون فرهنگی دانشگاه دامغان

-      دکتر هوشنگ خیری - عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشگاه دامغان

-      دکتر حامد فضل‌الله تبار - عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

کارشناس امور هیات امنا:
زهره فدایی باشی

  • تلفن: 31177486-023
  • داخلی: 7486
  • ایمیل: omana@du.ac.ir
TOP