تماس با حوزه ریاست: 

تلفن: 35220220

نمابر: 35220120

پست الکترونیک: presidentoffice@du.ac.ir

آدرس : دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، ساختمان شماره 1، طبقه 3

کدپستی: 3671645567

دریافت فرم ملاقات مستقیم ریاست برای کارمندان

دریافت فرم ملاقات مستقیم با ریاست برای دانشجویان

TOP